• bbb
  • bbb
  • bbb
  • bbb
  • bbb
  • bbb
Història-Cultura

Un dels principis de Agricologia, és el que en temps passats es deia “agricultura periurbana”, un tipus d'agricultura al voltant dels pobles i ciutats que al pas del temps s'ha perdut. Els beneficis que aporta aquest tipus d'agricultura estan contrastats amb estudis científics, entre aquests trobem, beneficis en la salut i en la prevenció de la malnutrició, en l'impacte social, beneficis per al productor i també ofereix altres externalitats: alternatives d'ocupacions, conscienciació cap al medi ambient, ús del territori, bellesa del paisatge i absorció d'aigües.

 

 

“…L'Agricultura és la veritable destinació de l'home. En el principi de tots els Pobles del Món cada individu conreava una porció de terra; i aquells han estat poderosos, sans, rics, savis i feliços, mentre van conservar la noble simplicitat de costums, que procedeix d'una vida sempre ocupada, que en veritat preserva de tots els vicis i mals…”

Manuel Belgrano